Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Knowledge,
optimized

 • Startsida
 • / På gång
 • / Gå med i Användarföreningen och påverka utvecklingen av MEPS

Gå med i Användarföreningen och påverka utvecklingen av MEPS

Vill du som entreprenör tycka till om MEPS och hur det används i branschen? Då ska du gå med i Användarförening MEPS Entreprenör. Nyligen hölls årsmöte, som du kan läsa mer om här.

Om Användarföreningen MEPS Entreprenör

Användarförening MEPS Entreprenör är ett oberoende svenskt forum för MEPS-användare. Där diskuteras utveckling och förvaltning av MEPS-systemet och kommuniceras med CAB, som levererar MEPS.

Ämnena som diskuteras ska vara av sådan art att resultatet kommer samtliga MEPS-användare och hela byggskademarknaden – entreprenörer, försäkringsbolag, fastighetsägare och konsumenter – tillgodo i form av möjlighet till högre effektivitet, ökad kvalitet och hållbarhet, samt ökad tydlighet i byggskadeverksamheten.

Det här gjorde föreningen 2021

Användarförening MEPS Entreprenör hade tre styrelsemöten under 2021. Där har man bland annat diskuterat fram vilka funktioner man anser bör prioriteras i utvecklingen av MEPS. Detta har sedan presenterats för CAB, som baserat på önskemålen gjort vissa omprioriteringar i utvecklingsplanen. Både när det gäller funktioner i MEPS och i den data som används i MEPS-kalkyleringen.

Utöver det deltar ordförande vid behov på Användarförening MEPS Försäkrings möten för att diskutera frågor som berör båda parter. Ett exempel från 2021 är det nya avfallsregelverket. Ett annat är nya MEPS Regler & Riktlinjer och hur de efterlevs.

Vad innebär det att vara medlem?

Som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen på föreningens arbete, och vara med och välja styrelse. Du får förstås också tillgång till föreningens dokumentation från de möten som hålls.

Har du en fråga?

Gäller din fråga Användarföreningens arbete, kontakta ordförande Bengt-Erik Persson, EBAB Byggservice: bengt-erik.persson@ebab.nu

Är det en administrativ fråga kring medlemskap, kontakta CAB: support@meps.se

Här kan du läsa vilka som är medlemmar i styrelsen Word, 23.5 kB..

Anmäl intresse

Anmäl intresse genom att fylla i formuläret med företagets uppgifter. Därefter får du ett mejl som ger tillgång till föreningens dokumentation och information.

© Copyright 2024 CAB Group