Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

För oss är det viktigt
med nöjda kunder

Fortsatt hög kundnöjdhet för MEPS

Vi på CAB undersöker regelbundet vad våra användare tycker om oss och våra produkter. På så sätt får vi viktiga insikter som hjälper oss i produktutvecklingen och i relationen med dig som kund. Nyligen skickades en enkät till försäkringsbolagen, och resultatet visar på fortsatt hög kundnöjdhet hos MEPS-användarna.

Bra kommunikation och dokumentation

Helhetsbetyget för MEPS landar på 8,3 på en tiogradig skala. Högst betyg när det gäller systemets användbarhet får funktionerna för kommunikation och dokumentation. Även vår support får toppbetyg, vilket vi är mycket stolta över. 

Till hösten är det dags för nästa kundenkät, som då kommer skickas till MEPS-kunder som är entreprenörer och specialister.

Om undersökningen

Enkäten skickas som en länk via per e-post tlil alla MEPS-användare i försäkringsbranschen. Svaren samlades in mellan 31 maj och 21 juni och behandlas konfidentiellt.

© Copyright 2024 CAB Group