Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Testa nya Arbetsorder Beta

MEPS kommande funktion Arbetsorder gör det enklare för arbetsledare att hålla kontakt med hantverkarna ute på fältet. Funktionen finns redan som Beta-version, vilket innebär att den fortfarande är under utveckling men att det är fritt fram för dig som användare att testa. Läs mer här och se vår film om hur det funkar.

Nya Arbetsorder kommer ersätta nuvarande Arbetsorder och Aktiviteter och göra MEPS användningsområde ännu bredare. En arbetsorder kan skapas och planeras i MEPS, och kan tilldelas antingen en hantverkare eller organisation. Det är gratis att testa, så passa på att bekanta er med funktionen och ge oss gärna feedback.

Vi har lagt till rollen Hantverkare och på så sätt gjort det möjligt för dig som arbetsledare att hålla kontakten med hantverkarna ute på fältet. Du beskriver och fördelar smidigt jobben på digital väg och får lika smidigt in dokumentation och uppdateringar om hur det går. Hantverkarna dokumenterar själva med mobilen och resultatet syns direkt i MEPS.

Se vår film om hur Arbetsorder Beta funkar.

© Copyright 2024 CAB Group