Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Fler använder
MEPS besiktningsapp

10 000 MEPS-besiktningar per månad!

MEPS och MEPS Besiktningsapp slår användarrekord med över 10 000 genomförda besiktningar under mars månad. Vilken milstople!

​Att användningen ökar så markant visar att våra kunder lär sig mer och mer om hur MEPS kan underlätta arbetsdagen. Förutom besiktningarna, så slog MEPS flera rekord i mars. Bland annat antal aktiva användare (4 544) och antal genomförda uppdrag (13 960).

Du som utför besiktningar har nytta av MEPS integration med skissverktyget Floor Plan Creator. Där kan du skapa snygga planskisser och fuktrapporter med tydliga mätpunkter. Här kan du läsa mer om Floor Plan Creator. Länk till annan webbplats.

© Copyright 2024 CAB Group