Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Effektiva samarbeten
och tydliga kalkyler

Ny funktion för smidigare kommunikation

MEPS nya funktion Arbetsorder gör det enklare för arbetsledare att kommunicera med hantverkarna ute på fältet. Funktionen finns ännu bara som så kallad Beta-version, vilket innebär att den inte är färdigutvecklad. Men vi lanserar den ändå, för att användarna ska kunna testa och ge oss feedback.

I mitten av december släpper vi den nya funktionen Arbetsorder Beta. Det är ett första steg för att ersätta nuvarande Arbetsorder och Aktiviteter och göra MEPS användningsområde ännu bredare. En arbetsorder kan skapas och planeras i MEPS, och kan tilldelas antingen en hantverkare eller organisation.

Vi har lagt till rollen Hantverkare och på så sätt gjort det möjligt för dig som arbetsledare att hålla kontakten med hantverkarna ute på fältet. Du beskriver och fördelar smidigt jobben på digital väg och får lika smidigt in dokumentation och uppdateringar om hur det går. Hantverkarna dokumenterar själva med mobilen och resultatet syns direkt i MEPS.

© Copyright 2024 CAB Group