Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Stäng

Ta chansen att påverka
i MEPS användarförening

Påverka i MEPS Användarförening

Användarförening MEPS Entreprenör är ett oberoende svenskt forum för MEPS-användare. Där diskuteras utveckling och förvaltning av MEPS-systemet och kommuniceras med CAB, som levererar MEPS. Ämnena som diskuteras ska vara av sådan art att resultatet kommer samtliga MEPS-användare och hela byggskademarknaden – entreprenörer, försäkringsbolag, fastighetsägare och konsumenter – tillgodo i form av möjlighet till högre effektivitet, ökad kvalitet och hållbarhet, samt ökad tydlighet i byggskadeverksamheten.

Vad innebär det att vara medlem?

Det hålls fyra möten per år mellan Användarföreningen och CAB Group AB och som medlem har du möjlighet att påverka inriktningen på föreningens arbete, vara med och välja styrelse Du får förstås också tillgång till föreningens dokumentation från de möten som hålls.

Har du en fråga?

Gäller din fråga Användarföreningens arbete, kontakta föreningens ordförande Bengt-Erik Persson, EBAB Byggservice: bengt-erik.persson@ebab.nu

Är det en administrativ fråga kring medlemskap, kontakta CAB: support@meps.se

Anmäl intresse

Anmäl intresse genom att fylla i formuläret med företagets uppgifter. Därefter får du ett mejl som ger tillgång till föreningens dokumentation och information.

© Copyright 2024 CAB Group