Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Våra kunder

Kuralink

Genom Kuralinks kontakter och plattform kan vi få till samarbeten med andra vårdgivare, försäkringsbolag och företag som ger oss möjlighet att växa.

Möt Emil Ljung - Medfit

Vilka är ni?

På Medfit förenar vi det senaste inom träning med specialister inom rehabilitering och vård. Vi vill vara bryggan mellan primärvård och friskvård – en investering i framtidens hälsovård.

Vi erbjuder fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kiropraktorer och naprapater. Tillsammans med personliga tränare, gruppträningsinstruktörer, massörer och hälsoinspiratörer är vårt uppdrag är att hjälpa och inspirera människor att leva ett hälsosammare liv i rörelse. Tillsammans med våra kompetenta och stolta medarbetare erbjuder vi ett utbud som anpassas utifrån patienter och medlemmars behov och förmåga.

Kuralink Superuserutbildning

Hur länge har ni funnits?

Vi har tre kliniker i Stockholm där den första, Medfit Flemingsberg, öppnade under 2017. Därefter öppnade vi i Haninge och under 2021 i Farsta. De senaste två åren har vi gått från 40 till 120 anställda.

Vad har ni för vision med er verksamhet?

”Bättre hälsa för alla i vår omgivning, nu och för kommande generationer” sammanfattar vår övergripande vision på Medfit. Vi har en ambition att växa som verksamhet för att kunna hjälpa fler människor, oavsett nuvarande hälsotillstånd.

Kan ni beskriva patientresan, hur hittar de till er?

Vi samarbetar med ett stort antal försäkringsbolag som skickar patienter med privat sjukvårdsförsäkring till oss. Vi arbetar även på uppdrag av Region Stockholm inom vårdval primärvårdsrehabilitering. Till oss är du med andra ord välkommen genom såväl privat som offentlig vård. Det finns inte heller något remisskrav, så vem som helst är välkommen att söka sig till oss.

Hur bidrar Kuralink i flödet av försäkringsfinansierade patienter?

Kuralink är en grundförutsättning för att vi ska kunna bedriva försäkringsfinansierad vård. Då många försäkringsbolag är anslutna till plattformen är det lätt att komma i kontakt med dessa för att påbörja samarbeten kring patienter och få upp ett patientflöde.

Det bästa med plattformen är att den är välfungerande och användarvänlig. Som vårdpersonal är det viktigt att grundläggande funktioner för det dagliga arbetet flyter på bra, som att hitta bokade patienter, få lättöverskådlig information om dessa, kunna kommunicera med försäkringsbolagen och enkelt sköta faktureringen. Allt detta tycker vi fungerar väldigt bra!

Finns det några funktioner som skapar ett extra värde för er?

För oss finns det framför allt tre funktioner som vi värdesätter lite extra:

1. Faktureringen som går att göra direkt till försäkringsbolagen.
Vi kopplade på funktionen för drygt åtta månader sen vilket har minskat vår administration kring försäkringspatienter. Det har även gjort det säkrare att följa hanteringen av fakturering med allt från besök och självrisk till uteblivna besök.

2. Möjligheten för externa vårdgivare att boka ultraljudsundersökningar hos oss.
Vårdgivare som inte är försäkringsbolag kan genom en mellanhand boka in sina patienter för en ultraljudsundersökning hos oss, där vi genom Kuralink kan ta emot och svara på remisser.

3. Enkel och patientsäker kommunikation med alla försäkringsbolag.
All information om försäkringsbolag och kontaktpersoner finns samlat i Kuralink, där kommunikationen kan skötas både effektivt och patientsäkert med möjligheter att skriva meddelanden, remisser och behandlingsplaner.

Hur ser ni att ni kan växa med Kuralink i er verksamhet?

Genom Kuralinks kontakter och plattform kan vi få till samarbeten med andra vårdgivare, försäkringsbolag och företag som ger oss möjlighet att växa.

Just nu arbetar vi bland annat på att få i gång vårt arbete med företagshälsovård genom samarbeten med olika företag, vilket är ett nytt område för oss på Medfit. Vi har även börjat ta emot patienter genom videobesök vilket gör det möjligt för oss att ta emot patienter från hela Sverige och hjälpa ännu fler.

Förbättringsområden?
Något som vi upplever skulle förbättra plattformens användarvänlighet ytterligare är möjligheten till utökade personliga notifikationer. Exempelvis i de fall meddelanden eller annan återkoppling från försäkringsbolagen inkommer

Citat tecken

Emil Ljung Fysioterapeut

© Copyright 2024 CAB Group