Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Det nationella vårdsöksystemet

CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet.

”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

Det nationella vårdsöksystemet
– En överenskommelse i Tidöavtalet

Under hösten 2022 offentliggjordes Tidöavtalet. Avtalet anger att flera initiativ inom hälso- och sjukvården ska tas, bland annat ska en nationell vårdförmedling i statlig regi inrättas för att kapa vårdköer.

Vidare tillkännagavs det i juni 2023 att ”en infrastruktur för ett nationellt vårdsöksystem ska tas fram”. Flera uppdrag kopplat till den nationella vårdförmedlingen offentliggjordes även vid denna tidpunkt med initiativ som adresserar att såväl offentliga som privata vårdgivare tillsammans ska utgöra den totala vårdkapaciteten som ska synliggöras och att omgående insatser ska genomföras för att hjälpa väntande patienter till vård.

En pusselbit i infrastrukturen mellan offentliga och privata vårdgivare

CAB Healthcare som mångårig leverantör av en plattform för förmedling av vård inom den privata vårdsektorn undersöker mot bakgrund av de nationella initiativen hur Kuralinks teknik kan effektivisera flödet av offentligt finansierade patienter mellan regioner och privata vårdgivare.Genom att erbjuda regionerna att använda Kuralinks teknik som vårdbeställare kan tekniken vara en pusselbit i att effektivisera bokningsflöden till privata vårdgivare på nationell nivå från offentligvården. Med en sammanhållen plats för bokning och kommunikation för planerad vård mellan offentligvården och privata vårdgivare finns potential till effektivisering och frigörande av administrativ tid som på sikt har möjlighet att korta vårdköer och ge fler patienter den vård de har rätt till.

Att använda ett system som Kuralink för det offentligt finansierade patientflödet är något som många av våra kunder har efterfrågat, mot bakgrund av att vi redan har en effektiv plattform för bokning och kommunikation inom privata vårdflöden.
Vi kan inte lösa alla utmaningar som det nationella vårdsöksystemet adresserar, men vi kan vara en del av infrastrukturen och bidra med en lösning för flödet mellan offentlig och privat vård. -
Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

Tor Friman, VD Cab Care AB

För mer information kontakta:

Tor Friman VD, CAB Healthcare AB.
Mobil: +46 (0)727 13 13 99.
E-post: tor.friman@cabhealthcare.se

 

Ta del av pressreleasen i sin helhet genom att klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

© Copyright 2024 CAB Group