Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
  • Startsida
  • / Nyhetsrum
  • / Kuralink har utvecklat en integration tillsammans med Vården.se.

Kuralink har utvecklat en integration tillsammans med Vården.se.

Nu tillgängliggör vi vår teknik för vårdgivare till att effektivisera de administrativa processerna kring bokningar och hanteringar av ärenden från privata vårdsökande via Vården.se.

Vården.se

Vården.se grundades 2011 och är Sveriges största samlingsplats inom legitimerad vård och hälsa. Vår vision sedan starten har varit att det ska vara enkelt för människor att hitta och boka vård och att vårdgivare ska lägga mindre tid på administration. Varje månad matchas 600 000 besök med 18 000 vårdgivare på Vården.se. Vi gör din klinik synlig för patienter, och gör det enkelt att boka lediga tider hos dig.

Fördelar med att vara med på Vården.se

  • Öka patientflödet genom att bli synlig för patienter
  • Nya patienterna kan boka tid direkt
  • Minskad administration, mer tid för vård

”Vi är otroligt glada över samarbetet med Kuralink som gör det enklare och snabbare för fler patienter att hitta och boka specialistvård. Genom integrationen mellan Kuralink och Vården.se kan vi hjälpa klinikerna att öka kundflödet utan någon som helst administration. Samarbetet är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan utveckla det svenska vårdsystemet.”

- Staffan Gustavsson, VD Vården.se

Kontakta Vården.se

Här kan du som vårdgivare boka en kostnadsfri genomgång på Vården.se

Vården.se

Kuralink, länkar samman vårdbeställare och vårdgivare genom att vara en boknings- och kommunikationsplattform för skadehantering inom privat hälso- och sjukvård. Redan från starten 2005 har fokus varit att, i flera led, effektivisera administrativa processer inom vårdverksamheter med hjälp av digital teknik. Utöver bokningar, kommunikation, dokumenthantering, digital fakturering och hantering av remisser erbjuder plattformen en kundportal där patienten kan följa upp sitt ärende.

Vårdgivare och vårdbeställare, såsom försäkringsbolag, företagshälsor och nätverkspartner använder idag Kuralink för bokningar och beställning av hälso- och sjukvårdsärenden med koppling till sjukvårdsförsäkring. Genom integrationen med Vården.se så tillgängliggör vi samma lösning även för klinikernas privata bokningar, vilket ytterligare minskar deras nuvarande manuella administration rörande privata bokningar.

Samarbetet med Vården.se kombinerar två separata digitala verktyg på ett sätt som vi hoppas skapar mervärde för såväl vårdaktörer som patienter.
Dialogen med Vården.se har varit väldigt positiv från första stund och vi upplever att målsättningen med att tillgängliggöra klinikernas vårderbjudande för vårdsökande och samtidigt minska den administrativa insatsen, har uppnåtts på bästa sätt genom den lösning vi nu erbjuder tillsammans.”

- Tor Friman VD, CAB Healthcare AB.

© Copyright 2024 CAB Group