Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Välkommen
till vårt nyhetsrum
  • Startsida
  • / Nyhetsrum
  • / Boka Doktorn ger kliniker möjlighet att erbjuda digitala vårdmöten via Visiba Care

Boka Doktorn ger kliniker möjlighet att erbjuda digitala vårdmöten via Visiba Care

Boka Doktorn integrerar Visiba Cares teknik för digitala vårdmöten som en del av sitt erbjudande och ger därigenom fler vårdgivare möjligheten att kunna möta patienter digitalt. Planen är att lansera utökade moduler, initialt videomöte, under kommande kvartal. Genom integrationen kommer de ca 1 000 kliniker som redan idag är anslutna till Boka Doktorn kunna aktivera digitala vårdmöten som ett komplement till fysiska vårdbesök.

Pressrelease

Andelen digitala vårdmöten ökar snabbt i takt med att allt fler människor upptäcker fördelarna med att kunna möta vårdgivare digitalt. Inom kort kommer de kliniker som är anslutna till Boka Doktorn kunna välja att aktivera modulen videomöten i Boka Doktorns plattform. Detta möjliggörs genom integrationen med Visiba Care Länk till annan webbplats., Sveriges ledande lösning för digitala vårdmöten.

– Vi brinner för att kontinuerligt hjälpa våra kunder att effektivisera och förbättra sina verksamheter. Samarbetet med Visiba Care möjliggör en naturlig utveckling av vår plattform och vårt erbjudande till våra kunder. Genom att Visiba Care integreras in i vår plattform erbjuds våra kunder en sömlös funktionalitet där de kan möta sina patienter digitalt när detta skapar värde, säger Tor Friman, vd på Boka Doktorn.

För Visibas Care innebär samarbetet med Boka Doktorn framför allt möjligheten att nå ut till nya segment, betydligt fler vårdgivare och därmed fler patienter.

– Mindre vårdgivare kan ha svårt att göra de investeringar som krävs för att komma igång med digitala vårdmöten. Genom Boka Doktorn ges dessa vårdgivare möjlighet att möta sina patienter digitalt via vår plattform, som vanligtvis används av stora vårdorganisationer med mer komplexa vårdflöden. Detta rimmar väl med vår vision att alla människor ska kunna möta vården digitalt när detta är möjligt, säger Johan Gustafsson, vd på Visiba Care.

Om Visiba Care
Visiba Care grundades 2014 med visionen att göra vården mer tillgänglig, effektiv och hållbar. Företaget utvecklar och tillhandahåller en mjukvarulösning som gör det möjligt för vårdgivare att öppna digitala mottagningar under eget varumärke. Visiba Care är idag Sveriges ledande plattform för digitala vårdbesök. Kunderna finns både inom den privata och offentliga sektorn, främst i Sverige men även i övriga Norden och UK. Huvudkontoret är beläget i Göteborg och utvecklingsavdelningen i Örebro. Läs mer på www.visibacare.com Länk till annan webbplats.

Om Boka Doktorn

Boka Doktorn grundades 2005 med ett starkt fokus på att förkorta administrativa processer och effektivisera vårdverksamheter med digital teknik. Boka Doktorn har sedan dess utvecklats till en samarbetsplattform med en helhetslösning för hantering av vårdärenden. Transparensen i bokningar och all information och kommunikation kring ett vårdärende skapar mervärde för såväl vårdgivare, vårdbeställare och patient. Boka Doktorn är verksamma i Sverige, Danmark och Norge och är idag Sveriges ledande samarbetsplattform för beställare och utförare av försäkringssjukvård. Läs mer på www.bokadoktorn.com Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta:

Tor Friman Vd Boka Doktorn. Mobil: +46 (0)727 13 13 99. E-post: tor.friman@bokadoktorn.se

JohanGustafsson Vd Visiba Care. Mobil: +46 (0)706 17701. Epost: Johan.gustafsson@visibacare.com

© Copyright 2024 CAB Group