Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Webbtidbok i journalsystemet

Webbtidboken i SGX - journalsystem är webbaserad vilket gör den tillgänglig för patienterna.

I SGX-journalsystem finns det möjlighet att publicera era tider så att de blir bokningsbara för patienter via webben. Patienten kan välja att söka tider för alla behandlare eller för en specifik behandlare inom samma mottagning.
Patienten uppger sina uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och eventuellt ett meddelande.Text

Patienten kan avboka sin tid via en avbokningslänk som skickas med i bekräftelsemejlet för den bokade tiden.
Tillbaka till startsida för SGX - journalsystem »

© Copyright 2024 CAB Group