Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Knowledge,
Optimized

Håndverkerrollen i MEPS Arbeidsordrer

I arbeidsordrefunksjonen i MEPS kan du som prosjektleder gi håndverkere tilgang til MEPS. Håndverkerrollen har begrenset tilgang til systemet og kan kun motta og arbeide med arbeidsordrer. Håndverkerne kan få tilgang til informasjon, ta bilder og lage notater direkte i MEPS med telefonen. Spar tid gjennom forbedret kommunikasjon, dokumentasjon og redusert administrasjon.

Fordel Oppgaver og Få Oversikt

Med arbeidsordrer og håndverkerrollen, utnyttes fordelene med MEPS ytterligere, ettersom håndverkerne også får tilgang til systemet.

En arbeidsordre opprettes og planlegges i MEPS, og kan tildeles en vanlig MEPS-bruker, en bruker med håndverkerrollen eller en organisasjon. Det koster ikke noe ekstra å tildele en arbeidsordre. Arbeidslederen kan beskrive og fordele oppgaver smidig digitalt og mottar like smidig dokumentasjon og oppdateringer om fremdriften. De som jobber i feltet, dokumenterer med mobiltelefonen, og resultatene blir synlige direkte i MEPS.

Håndverkerrollen har begrenset tilgang til systemet og kan kun arbeide med arbeidsordrer. Dette betyr lavere lisenskostnader for rollen. I 2023 kan du prøve å gi nye MEPS-brukere håndverkerrollen gratis, så benytt muligheten til å gi flere håndverkere i feltet tilgang til MEPS!

Alle som allerede er eksisterende brukere, kan også få tildelt en arbeidsordre på deres nåværende lisens.

Les historier fra kunder som bruker arbeidsordrer.

Dette er hvordan MEPS arbeidsordrer fungerer

© Copyright 2024 CAB Group