Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Knowledge,
Optimized

Videoinspeksjon reduserer klimaavtrykket

Videoinspeksjon er en tjeneste som gjør det mulig for administratorer ved forsikringsselskaper å foreta skadekontroller eksternt. Fordeler med videoinspeksjon er tidsbesparelse, redusert klimapåvirkning og fornøyde kunder.

Raskere prosesser i forsikringssaker

Videoinspeksjon bidrar til enda mer effektiv skadeoppgjør. At kontrollen foregår digitalt fjernstyrt fører til færre turer og raskere saksbehandlingstid, med redusert klimabelastning og økt kundetilfredshet som positive bivirkninger. Løsningen kan brukes i flere typer forsikringssaker knyttet til kjøretøy-, eiendoms- og løsøreskader.

Effektiv inspeksjon med kunstig intelligens

CAB Groups videoinspeksjonstjeneste er basert på Bdeos teknologiplattform for Visual Intelligence – video- og bildegjenkjenning basert på kunstig intelligens. Fokus er å legge forholdene til rette for effektiv og kundedrevet skadebehandling.

Vil du vite mer om Videoinspeksjon? Kontakt vår supportavdeling på support@cabgroup.no.


© Copyright 2024 CAB Group