Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Text

MEPS for Forsikringsselskap

MEPS er det ledende systemet når det kommer til håndtering av skadeoppdrag og brukes av alla de store forsikringsselskapene i Sverige. Det er via MEPS forsikringsselskapet bestiller jobb av entreprenører.

Händer lägger golv

Data for analyse

Med MEPS får forsikringsselskapet tilgang til data som kan benyttes for analyse av både egen virksomhet og leverandørers. Dataen fokuserer på kostnader og tid og kan brukes til å effektiviser den interne prosessen.

MEPS muliggjør automatisering

MEPS leverer standardiserte og strukturerte kostnadsdata for automatisering av interne prosesser. Dataen leveres i ett og samme format, noe som skaper forutsetningene for automatisk granskning av kostnader før det tas en beslutning. Med en automatisert granskningsprosess kan administrator fokusere på mer komplekse saker, samtidig som kostnadskontrollen øker og behandlingstiden forkortes. Kontakt oss om du vil vite mer om MEPS og vår automatiserte granskningstjenste MEPS AutoReply på support@cabgroup.no


© Copyright 2024 CAB Group