Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Knowledge,
Optimized

MEPS Klimakalulering

MEPS Klimakalkulering er Nordens første tjeneste for automatisk kalkulering av klimapåvirkning av byggskader. Resultatene kan brukes av bedrifter som en del av deres eget bærekraftsarbeid. MEPS Klimakalkulering brukes i dag på det svenske markedet og vil være tilgjengelig for norske brukere i første kvartal 2024.

Hvordan påvirker eiendomsreparasjoner klimaet?

MEPS Klimakalkulering viser karbondioksidekvivalenter i hvert MEPS-oppdrag, basert på innholdet i kalkylen. Du kan se hvor mange karbondioksidekvivalenter ulike deler av oppdraget står for; materialer, energiforbruk, persontransport og materialtransport.

Grunndataene som ligger til grunn for klimakalkuleringen kommer fra IVL Svenske Miljøinstituttet. MEPS Dataforvaltning har i samråd med IVL satt opp hvordan klimakalkuleringen skal gjøres. Verdiene for kalkylen i MEPS oppdateres daglig mot IVLs grunndata for klimapåvirkning.

Hvordan kan klimadata brukes?

På et overordnet nivå kan klimadataene skape forståelse for hvordan eiendomsreparasjoner påvirker klimaet. MEPS leverer generiske data, som kan sees på som et verktøy i bedrifters interne bærekraftsarbeid. Brukeren kan dermed ta informerte beslutninger i ulike forretningsrelaterte saker.

Kontakt oss om MEPS Klimakalkulering

Vil du vite mer om MEPS Klimakalkulering? Kontakt oss via skjemaet, eller kontakt vår supportavdeling på support@cabgroup.no.
© Copyright 2024 CAB Group