Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Knowledge,
Optimized

Gjør MEPS-prosessen enda bedre med tilleggstjenester

Det finnes flere smarte tilleggstjenester som forenkler og effektiviserer arbeidsdagen for MEPS-brukere.

Kommuniser med håndverkerne via MEPS arbeidsordre

Med MEPS Arbeidsordre kan du fordele oppgaver digitalt til håndverkere og kommunisere med dem når de er ute på jobb. Håndverkeren dokumenterer direkte i MEPS med mobiltelefonen.

Integrer MEPS med andre systemer

Overfør data fra MEPS til et annet system, for eksempel et faktureringssystem eller forretningssystem. Med MEPS Webhooks-integrasjonstypen er det enkelt.

Skisse med Floor Plan Creator

Floor Plan Creator er et fleksibelt skisseverktøy som du bruker til å lage profesjonelle plantegninger og legge inn mål og mellomrom i MEPS.

MEPS Autoreply gjennomgår kalkyler

MEPS Autoreply er en responsrobot som hjelper forsikringsselskapet med å automatisere skadeoppgjørsprosessen. Den manuelle håndteringen av skadekalkyler reduseres og saksbehandlingstiden forkortes.

Inspiser ved hjelp av video

Videoinspeksjon er en tjeneste som gjør det mulig for administratorer i forsikringsselskapet å utføre skadekontroller på fjernt.

MEPS Klimakalkulering

MEPS Klimakalkulering beregner automatisk reparasjonens klimapåvirkning, sett i kilo karbondioksidekvivalenter. Tjenesten er et verktøy for brukeren til å ta informerte valg.

© Copyright 2024 CAB Group