Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Text

MEPS for Eiendomsselskaper

MEPS hjelper eiendomsselskaper med å digitalisere og effektivisere kontraktsprosessen – fra start til slutt.

Händer lägger golv

Forenklet ombooking av tid og dato for inspeksjon

Håndteringen av ombookinger av "Tid for inspeksjon" har blitt forenklet. Tidligere endret man dato og tid separat, men nå gjøres det samtidig.

Invitasjon på globale avtaler i et oppdrag

Når en ny part blir invitert til en global avtale, har hovedentreprenøren mulighet til å invitere underentreprenører direkte på forretningsenheter (når slike er opprettet). Klikk på den globale avtalen, så vises en liste med de underliggende forretningsenhetene. Det er mulig å invitere både på sentral enhet og på underliggende forretningsenhet. En ny filterfunksjon finnes også for å filtrere frem den avtalen man søker etter i invitasjonsvisningen.

Erstatningsbarhetsbeslutning i kontroll

I Kontroll finnes det et nytt, første prosesstrinn som gjelder Erstatningsbarhet i skadesaker. Når en inspeksjon er fullført sendes den til forsikringsselskapet for beslutning om skaden er erstatningsbar. Under oppdragsvisningen finnes et nytt prosesstrinn som kalles Erstatningsbeslutning, og under overskriften "Ta beslutning om erstatningsbar skade" kan forsikringsselskapet gjennomgå inspeksjonsrapporten samt ta en beslutning om den. Når beslutningen er tatt, fortsetter prosessen med å skape en prosjektplan. I Kontrollvisningen finnes også nye filtere for å sortere frem oppgavene "Ta beslutning om erstatningsbar skade" og "Inspeksjon krever komplettering".

 

Kontakt oss hos CAB for mer informasjon.

© Copyright 2024 CAB Group