Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Text

MEPS for Takstselskap

Med MEPS får du som jobber med taksering et verktøy for rask kommunikasjon, befaring og tydlig dokumentasjon av skaden opp mot bestiller.

Man with smartphone

Rask kommunikasjon

I MEPS aksepterer du innkommende oppdrag raskt og enkelt, og kan kommunisere med bestilleren gjennom hele oppdragets gang.

Tydelig dokumentasjon

Bestillerorganisasjonen forventer tydelig dokumentasjon, og der leverer MEPS -formatet markedsstandard.

Flotte planskisser

Du som utfører befaringer drar nytte av MEPS integrasjon med skisseverktøyet Floor Plan Creator. Der kan du skape flotte planskisser og fuktrapporter med klare målepunkter. Her kan du lese mer om Floor Plan Creator. Lenke til et annet nettsted.


MEPS-Prisliste 2024

Kostnader

MEPS

MEPS Basic

MEPS Inspector

Årslisens¹

12 890

7 580

5 890

Bruker­lisens/år

2 100

1 410

1 410

Håndverkerlisens/år

1 200

800

800

Transaksjonsavgift privat- eller bedriftoppdrag
Transaksjons­kostnad Forsikringsskade

60

35

35

Transaksjons­kostnad Floor Plan Creator

35

-

35

Forretningsenhet/avdelingslisens/år

3 000

-

-

Alle priser er eksklusiv mva.

¹Inkluderer en bruker.
© Copyright 2024 CAB Group