Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Våre kunder

MEPS Arbeidsordre

Med Arbeidsordre legger håndverkerne bilder og notater direkte inn i MEPS

Mathias Royson ved ES Byggservice var tidlig ute med å ta i bruk Arbeidsordre i MEPS. Håndverkerne bruker telefonen til å dokumentere når de er ute på jobb, noe som sparer mye tid.

En enklere måte å administrere bilder på

Jeg ser bare positivt på arbeidsordrer i MEPS. Det legger til rette for noe utrolig når det kommer til bildedokumentasjon for forsikringsselskapene. Før hadde vi ingen steder å lagre hånverkernes bilder.

Dilemmaet har tidligere vært at forsikringsselskapene ønsker bilder av for eksempel riving, og det vil bety mye ekstraarbeid for oss å trekke bilder inn i MEPS fra et eksternt system. Nå lander arbeidsordren på telefonen til håndverkerne som skal ut på jobb. De åpner den og kan ta bilder umiddelbart. De kan legge inn notater om hva de holder på med, noe som også er en stor fordel.


Enkelt å holde kalkylen oppdatert

For meg som prosjektleder er det en klar forbedring å kunne se på håndverkernes bilder og notater i kalkylevisningen. Jeg får god oversikt og kan oppdatere kalkylen med endringene som skjer. Når det meste er dokumentert i kalkylen er det lettere å diskutere med oppdragsgiver.

Håndverkerne blir mer selvstendige

De får tilgang ti befaringsrapportene og blir mer uavhengige. Det har blitt færre telefoner og mindre papirhåndtering. Jeg kan bruke mer tid på kundene i stedet!

Citat tecken

Mathias Royson Prosjektleder, ES Byggservice

© Copyright 2024 CAB Group