Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

Stor engasjement når nordiske MEPS-brukere utvekslet erfaringer

På det voksende markedet på Island er interessen stor for hvordan MEPS kan effektivisere byggeskadeprosesser i Norden. Derfor inviterte CAB islandske og svenske kunder til nettverksdager, der byggentreprenører og forsikringsselskaper sammen diskuterte beste praksis i MEPS.

Diskusjoner om beste praksis

MEPS har lenge vært standardsystemet for byggeskader i store deler av Norden, med mange erfarne brukere. På Island har MEPS vært i bruk siden 2021, og antallet tilknyttede selskaper vokser stadig. De islandske brukerne har raskt tatt systemet i bruk og ønsket å diskutere hvordan det brukes i Sverige for å optimalisere prosessene for kommunikasjon, dokumentasjon og gjennomsiktighet i MEPS. Både entreprenører og forsikringsselskaper delte sine erfaringer fra den svenske skadebehandlingsprosessen.

- "Dette var en virkelig god konferanse og en glede å møte representanter for MEPS", sier Jónas Bjarni Árnason, byggsjef hos islandske Afltak. "Det var også svært fordelaktig å møte andre entreprenører som jobber med forsikringsselskaper på det svenske markedet. Vi diskuterte for eksempel den gjennomsnittlige reparasjonstiden for hver skademelding. Vi gikk også gjennom metoder for kalkulering og inspeksjon".

- "Fra diskusjonene lærte vi om betydningen av MEPS i skadebehandlingsprosessen og muligheten til å øke effektiviteten og kundetilfredsheten", sier Fjölnir Daði Georgsson, Director Property Claims hos TM tryggingar hf. "Å møte brukere fra et annet nordisk marked ga verdifulle innsikter i hvordan MEPS brukes i forskjellige regioner. Det ga en dypere forståelse for beste praksis, utfordringer og muligheter for å bruke MEPS effektivt".

Produktutvikling med nordisk fokus

Under nettverksdagene fortalte CABs produktledelse om vårt fokus på MEPS som et nordisk skadebehandlingssystem. Vi informerte om eksisterende funksjoner og hvilke som er planlagt for fremtiden. Spesielt nevnt var MEPS Klimakalkulering, som ble lansert på Island i mai. MEPS Klimakalkulering beregner et byggeskades klimaavtrykk målt i karbondioksidekvivalenter. Les mer om klimakalkuleringen her.

For oss i CAB er nettverksdager svært viktige. Vi får innsikt i kundenes arbeidsmåter, noe som hjelper oss i produktutviklingen og styrker forutsetningene for effektive MEPS-prosesser på nordisk nivå.

© Copyright 2024 CAB Group