Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Hvordan fungerer MEPS klimakalkulering?

Bærekraft er en viktig sak både for oss i CAB og for bransjen. Derfor er vi stolte over å kunne tilby tjenesten MEPS Klimakalkulering, som kalkulerer klimabelastningen av et byggskadeoppdrag. Jenny Fagerdahl og Maria Eriksson fra CAB Group forteller om hvordan tjenesten ble utviklet.

Slik kalkuleres klimapåvirkning i MEPS

Jenny Fagerdahl er produktspesialist og en av dem som har vært involvert i MEPS Klimakalkuleringsprosjektet fra starten. Vi så tidlig potensialet i å kombinere MEPS-dataene med klimadata for å kalkulere klimapåvirkninger.

– Klimakalkuleringen viser en generisk kalkulering av kilo karbondioksidekvivalenter i hvert MEPS-oppdrag. Innholdet i MEPS-kalkuleringen legges til grunn. Du kan se hvor mange karbondioksidekvivalenter ulike deler av oppdraget står for; materialer, energiforbruk, persontransport og materialtransport. Klimadataene som vi kombinerer med MEPS-dataene kommer fra IVL Svensk Miljø Institutt. I samråd med dem har vi i CAB Group satt opp hvordan klimakalkuleringen skal foregå, fortsetter Jenny Fagerdahl.

Hva kan MEPS klimakalkulering brukes til?

Maria Eriksson er programvareutvikler og har drevet utviklingen av MEPS Klimakalkulering.

– Det føles godt å være med på å utvikle en tjeneste som kan hjelpe våre kunder i deres interne bærekraftsarbeid. I alle MEPS-oppdrag samles det inn en stor mengde data som kan hjelpe brukeren med å analysere og effektivisere driften. MEPS Klimakalkulering tilfører enda en dimensjon av kunnskap som kan forbedre prosessen med eiendomsreparasjon og skadehåndtering, sier Maria Eriksson.

– Vi leverer generiske data, som kan skape bevissthet om klimapåvirkningen av byggskader og veilede brukere til å ta informerte, mer bærekraftige valg. Men nøyaktig hvordan informasjonen fra MEPS Klimakalkulering skal brukes er opp til hver enkelt kunde.

De kan eksempelvis analysere hvilke materialvalg eller reparasjonsmetoder som har størst innvirkning på mengden karbondioksidekvivalenter. I kontakt med sluttkunden kan man fortelle at en delvis reparasjon av et fuktskadet gulv gir mye mindre klimaavtrykk sammenlignet med å rive opp og skifte hele gulvet.

Mer bærekraftige løsninger for CABs kunder

Vi i CAB vil fortsette å utvikle klimakalkulering med nye funksjoner. Foreløpig er MEPS Klimakalkulering tilgjengelig på det svenske markedet, men i begynnelsen av 2024 vil det være tilgjengelig i resten av Norden.

Selv innenfor våre andre forretningsområder jobber vi med produkter og tjenester som kan hjelpe våre kunder til å ta mer bærekraftige valg. For eksempel gjør CABAS Parts det enkelt for verksteder å finne brukte reservedeler, samt vi tilbyr tjenester for Video- og Fotobefaring i stedet for fysisk befaring.

Vil du vite mer om MEPS Klimakalkulering? Kontakt oss via skjemaet, eller kontakt vår supportavdeling på support@cabgroup.no.

© Copyright 2024 CAB Group