Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

MEPS Klimakalkulering nå tilgjengelig i hele Norden

CAB`s tjeneste for automatisk kalkulering av klimapåvirkningen for eiendomsreparasjoner har vært brukt av svenske forsikringsselskaper siden i høst. Nå lanseres MEPS Klimakalkulering også i Norge, Finland og Danmark.

En viktig brikke i en mer bærekraftig skadebehandling

MEPS Klimakalkulering er en del av MEPS, som er et av forsikringsbransjens standardsystemer for håndtering av skadesaker i eiendommer. Klimakalkuleringen skjer parallelt med prosesshåndtering og skadekalkulering. Dette gjør det klart for bestillere og utførere av reparasjonsarbeider hvilken klimapåvirkning reparasjonene vil ha, målt i kilogram karbondioksid-ekvivalenter.

– Det er tydelig at bærekraft er et stadig viktigere spørsmål for forsikringsselskaper i alle nordiske land. Det merker vi ikke minst gjennom den store interessen for MEPS Klimakalkulering, som nå er lansert i alle nordiske land. Vi er overbevist om at data fra MEPS Klimakalkulering vil være en viktig komponent både når det gjelder å oppfylle regulatoriske krav og i å utvikle en mer bærekraftig skadebehandling innen byggskader, sier Ander Melkersson, kommersiell direktør i CAB.

Få innsikt i klimapåvirkningen av byggskader

Maria Eriksson, programvareutvikler, har vært drivende i utviklingen av MEPS Klimakalkulering.

-I alle MEPS-oppdrag samles det en stor mengde data som kan hjelpe brukeren med å analysere og effektivisere virksomheten. MEPS Klimakalkuleringen tilfører en ekstra dimensjon av kunnskap som kan forbedre prosessen med eiendomsreparasjon og skadehåndtering, sier Maria Eriksson.

CAB Group er den første til å tilby denne typen vitenskapelig basert klimaberegning for det nordiske markedet. I tillegg tilbyr vi tjenester som hjelper våre kunder med å ta mer bærekraftige valg også innen andre forretningsområder. For eksempel gjør CABAS Parts det mulig for verksteder å finne brukte reservedeler, samt tjenester for video- og fotobesiktigelse istedenfor fysisk besiktigelse.

Les mer om hvordan MEPS Klimakalkulering fungerer her

© Copyright 2024 CAB Group