Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Samarbeten i MEPS
ökar lönsamheten

I MEPS skapes effektive samarbeid

Når alle parter i et oppdrag samarbeider i MEPS, oppstår en klar effekt. Kundene våre forteller oss hvordan arbeidsflyten blir mer effektiv og smidigere når alle gjør sin del. Her kan du lære hvordan MEPS kan bidra til en enklere hverdag med økt lønnsomhet som resultat.

Hvordan MEPS bidrar til å øke effektiviteten i samarbeid

1. Fullstendige avtaler mellom partene

Noe som helt klart bidrar til økt effektivitet er de fullstendige avtalene som brukes i MEPS. MEPS-avtaler inneholder verdier som styrer alle deler av oppdraget og påvirker alle kostnader.

Når alle involverte i oppdraget har avtaler med hverandre helt fra starten, forenkles samarbeidet. Hver part tar selv ansvar for sine egne kostnader.

2. Raske bestillinger

Å fullføre en bestilling i MEPS tar mindre enn et minutt. MEPS-avtalen gjør det enkelt å bestille.

Den inviterte parten får direkte tilgang til prosjektet og kan laste opp. Mange av våre hovedentreprenører inviterer underleverandører tidlig, slik at alle har tilgang til informasjonen og kan forberede seg.

3. Alle har tilgang til den samme informasjonen

All informasjon relatert til oppdraget finner du i MEPS; bilder, rapporter, dokumenter og chat. Det betyr at alle kan se hvor langt prosjektet er kommet og hva som er besluttet. Ingen risikerer å gå glipp av noe fordi alt er lagret i MEPS.

4. Kalkylen

MEPS-kalkylen gir en tydelig beskrivelse av alle prosjektets kostnader. Alle parter får oversikt over hva som skal gjøres og hvem som skal gjøre det. Å se andres kalkyler gir bedre kontroll over egne deler og da er det lettere å samarbeide effektivt.

Endringer føyes til enkelt underveis i prosjektet – og det er sjelden problemer når alt står i MEPS-kalkylen.

5.Superraske avgjørelser

Med MEPS kan du lage utskrifter som gir en fullstendig oversikt over kostnader og kostnadsfordeling. Det er mulig å sende faktura umiddelbart etter at en kalkyle er godkjent, basert på dokumentasjonen som MEPS produserer.

Fordelingslisten for forsikringssaker inneholder en avansert fordeling av kostnader mellom forsikringsselskapet og forsikringstakeren. Listen vil ta lang tid å beregne manuelt, men med hjelp fra MEPS fullføres den med ett klikk.

6. MEPS-konseptet

MEPS legger i seg selv et godt grunnlag for effektivitet. Det er en fast pris for utført arbeid som gjelder, i stedet for driftsregnskapet. Dette betyr at personen som gjør arbeidet tjener penger på å være effektiv.

Med MEPS blir du derfor belønnet for å planlegge, og når flyten i prosjektene blir bedre, ser du hvor du tjener penger. MEPS gir også tilgang til data og statistikk som gir deg mulighet til å følge opp kostnader og inntekter i virksomheten.

Se filmer om effektivt samarbeid i MEPS

I denne videoen (på svensk) har vi samlet våre og våre kunders erfaringer med å jobbe sammen med andre MEPS-selskaper i byggskader. Se filmen og få innsikt i hvordan effektive samarbeid bidrar til økt lønnsomhet.

© Copyright 2024 CAB Group