Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Våre kunder

MEPS

MEPS hjelper oss i hele prosjektprosessen

I flere år har Polygon brukt MEPS som beregnings- og prosessverktøy i samarbeid med forsikringsselskaper. Sindre Ulvestad, Service Excelence Manager, snakker om det.

Detaljerte kalkyler

Sindre Ulvestad i Polygon er Service Excelence Manager. Han har brukt MEPS i en årrekke. Han mener MEPS gir fantastisk oversikt og kontroll ved kalkulering. MEPS gjør det mulig å lage detaljerte kalkyler som omfatter flere fagområder.

Statistikk gir god oversikt

Å bruke MEPS i samarbeid med forsikringsselskap fungerer godt, både som kalkyle og prosjektverktøy sier Ulvestad:

– Statistikken og oversikten levert fra MEPS gjør meg imponert og glad. Dette gir oss en langt bedre oversikt enn konkurrerende løsninger. Den gjør at vi har mulighet til å ha gode kvalitetssamtaler med våre prosjektledere.

Støtte gjennom hele prosessen

MEPS hjelper oss i hele prosjektprosessen, fra bestilling, rapportering, kalkulering, gjennomføring av prosjekter samt ved avslutning og fakturering. Vi bruker MEPS både til å dele dokumenter, fakturaer og meldinger med våre kunder, og som internkommunikasjon.

Citat tecken

Sindre Ulvestad Service Excellence Manager, Polygon

© Copyright 2024 CAB Group