Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
CAB Group
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda

Inspelning av telefonsamtal till CAB Support

Vissa samtal till vår support kan komma att spelas in.

Så hanterar vi inspelade samtal:

 • Samtalen sparas i 24 månader och raderas därefter
 • Ett fåtal personer har rätt att lyssna på inspelade samtal


Samtalen kan användas till följande:

 • Kvalitetssäkra arbetet
 • Utveckla rutiner och utbildningsmaterial
 • Reda ut oklarheter

© Copyright 2022 CAB Group