Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

CAB Healthcare och DigiCare går samman för nordiskt samarbete

CAB Healthcare AB har förvärvat 70% av aktierna i DigiCare AS, den ledande boknings- och kommunikationsplattformen inom privat hälso- och sjukvårdsförsäkring i Norge.

DigiCare

Grundare av DigiCare; Espen Moen, Stephan Engblom och Jan Rune Austad kvarstår som ägare genom resterande aktieposter, och fortsätter i sina nyckelroller i bolaget med Espen Moen som VD.

"Efter diskussioner med CAB Healthcare har vi sett att våra strategiska mål och ambitioner sammanfaller, och att vi genom att gå samman kan utgöra en slagkraftig enhet. Det kommer i sin tur att göra våra produkter och tjänster mer attraktiva för försäkringsbolag och behandlare – inte minst de som nu i allt högre grad söker en nordisk servicelösning.

Tillsammans med CAB Healthcare blir DigiCare en starkare partner för våra kunder och vi kan utöka vårt erbjudande. Våra produkter och tjänster kommer att fortsätta och stärkas inom både nuvarande och nya segment"

Espen Moen, VD DigiCare AS

DigiCare kommer att fortsätta i sin nuvarande form och organisation, men med en ägare som har ännu större aktivitet på marknaden.

CAB Healthcare

"Vi ser fram emot samarbetet med DigiCare vilket möjliggör viktiga steg i att uppfylla vår strategi att etablera en gemensam nordisk plattform för sömlös och säker bokning och kommunikation för kliniker och försäkringsbolag.

Tor Friman, VD Cab Care AB

För mer information kontakta:

Tor Friman VD, CAB Healthcare AB.
Mobil: +46 (0)727 13 13 99.
E-post: tor.friman@cabhealthcare.se

© Copyright 2024 CAB Group