Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB Group
Meny
Stäng

Nytt partnerskap för CAB Group

Ny Visual Intelligence-lösning för CABs kunder

CAB Group och Bdeo Technologies har ingått ett strategiskt partnerskap som gör det möjligt för CABs försäkringskunder att använda Bdeos lösningar för video- och bildigenkänning i försäkringsärenden som rör fordons- och fastighetsskador.

Partnerskapet sammanför CAB:s plattformar för hantering av fordonsskador (CABAS) och fastighetsskador (MEPS) med Bdeos tekniska lösning för att effektivisera försäkringsprocesser baserade på Visual Intelligence; video- och bildigenkänning.

-CABs försäkringskunder hanterar långt över en miljon skadefall per år med hjälp av CAB-produkterna CABAS och MEPS. Vi är mycket glada över att samarbeta med Bdeo och kunna erbjuda våra försäkringskunder video- och bildigenkänningstjänster för att bedöma skador med stor precision och snabbhet. Kunderna erbjuds en nyckelfärdig lösning för att öka kundnöjdheten och samtidigt minska driftskostnaderna och minimera miljöpåverkan, säger Peter Afzelius, VD på CAB Group.

-Artificiell intelligens, och i synnerhet visuell intelligens, är mycket närvarande i vår vardag och kommer att revolutionera försäkringsbranschen. Vi tror verkligen att Bdeo Visual Intelligence-lösningar kommer att tillföra stort värde för CABs försäkringskunder i både kort- och långsiktiga perspektiv. Partnerskapet med CAB gör det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster, samtidigt som vi kan garantera lokal support och kundservice på de nordiska marknaderna, säger Julio Pernía Aznar, VD på Bdeo Technologies.

About Bdeo Technologies

Bdeo was founded in 2017 by two leading entrepreneurs with extensive experience in building B2B SaaS companies within the insurance industry. In 2020 Bdeo was selected “Cool vendor in the insurance industry” by Gartner Group and from October 2021, Bdeo is included in “Insuretech100-list” by FinTech Global. Bdeo has also been listed in Oxbow Partners' Impact 25. Bdeo head office is in Madrid, Spain, with branch offices in the UK, France, Germany and Mexico.

© Copyright 2024 CAB Group