Knowledge,
optimized.
  • Planerat driftstopp

Planerat driftstopp mars 2022

Mellan klockan 18.00 fredagen den 4 mars och 23.59 den 6 mars 2022 kommer CAB att genomföra omfattande underhållsarbete som berör flertalet av våra tjänster inom fordonsområdet, inkluderat CABAS och CAB Plan. Det kommer att innebära att dessa tjänster inte kommer att vara tillgängliga under tiden.

Om driftstoppet

Driftstoppet kommer att starta klockan 18.00 fredag den 4 mars och pågå under lördagen och söndagen. Driftstoppet berör CABAS och CAB Plan men får påverkan även för andra tjänster så som Auto Reply och Damage Inspection Booking.

Varför gör CAB detta?

Anledningen till driftstoppet är en flytt av driftmiljön för CABAS och CAB Plan (CSP) till Microsofts molntjänst Azure. Detta ger oss nya möjligheter att utveckla våra produkter och ytterligare öka informations- och driftsäkerheten i våra system. Allt för att skapa ännu mer affärsnytta och en bättre användarupplevelse för dig som kund. För oss är detta en viktig milstolpe i utvecklingen av CABAS och CAB Plan som lägger grundstenarna för framtidens kalkylerings- och planeringsverktyg.

Inga synliga förändringar

Inga synliga förändringar av själva programvaran görs i och med denna uppdatering. Samma CABAS och CAB Plan kommer att starta på måndag morgon. Som användare behöver du inte göra några konfigurationer eller inställningar förutsatt att din IT-miljö följer våra systemkrav. Läs mer om vilka nätverkskrav som gäller här:

Technical network specification

Hantering av data och personuppgifter

Informationssäkerhet har högsta prioritet för CAB. Vi tar din integritet på största allvar och förändringen syftar till att ännu bättre kunna skydda din data. I samband med ändring av driftmiljö har vi vidtagit åtgärder för att leva upp till gällande lagstiftning och praxis (exempelvis GDPR och Schrems II-domen). All data lagras inom EU/EES och är krypterad enligt gällande rekommendationer. Vi är ISO/IEC 27001-certifierade och vi arbetar ständigt med att säkerställa stabilitet och säkerhet i våra system.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring detta kontakta gärna din kontakt på CAB Group eller vår support support@cab.se.