Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Våre kunder

MEPS

MEPS er et utrolig godt verktøy for kalkulering.

Recover er markedsleder når det gjelder skadekontrolltjeneste og har brukt MEPS i flere år. Arne-Peter Lilholt er veldig fornøyd med kalkuleringsfunksjonen.

Et viktig verktøy

Arne-Peter Lilholt har hatt en sentral stilling i Recover i en årrekke. Han kjenner MEPS godt. - MEPS er et utrolig godt verktøy for kalkulering. Så for oss i Recover er MEPS et viktig verktøy uavhengig av om forsikringsselskapene vil bruke det eller ikke.

Citat tecken

Arne-Peter Lilholt Kalkulatør, Recover Norge

© Copyright 2024 CAB Group