Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Våre kunder

MEPS Webhooks

Overføring av data fra MEPS til forretningssystemet forbedrer arbeidsflyten vår

Firmaet JK-Teknikk har spesialisert seg på utbedring av vannskader og brannskader. De bruker MEPS Webhooks for å automatisk overføre data fra MEPS til deres forretningssystem.

Behovet for å overføre data mellom systemer øker

JK-Teknikk samarbeider med blant annet eiendomsselskaper, forsikringsselskaper og entreprenører. Ettersom antallet reparasjonsprosjekter øker, øker også mengden data som må overføres til andre systemer. Selskapet så derfor et økende behov for å effektivisere dataoverføring og redusere feil som kan oppstå ved manuell håndtering av data. Det er her MEPS Webhooks kommer inn i bildet.

Med MEPS Webhooks er overføringen jevn

MEPS Webhooks er en brukervennlig integrasjon som overfører data til et eksternt system på en sikker måte. Hos JK-Teknikk skjer overføringen til forretningssystemet.

Et team fra MEPS samarbeidet med IT-leverandøren, og snart kunne JK-Teknikk ta i bruk integrasjonen.

JK-Teknikk valgte å overføre grunndata fra objektet i reparasjonsoppdraget til forretningssystemet. Dette er kontaktinformasjon, objektadressen, merknader og tilsynsrapporten. Grunndataene inneholder også informasjon om kostnadsberegningen godkjent av forsikringsselskapet. Denne informasjonen hjelper JK-Teknikk til å planlegge og allokere ressurser mer effektivt for ulike prosjekter.

-Samlet sett har integrasjonen strømlinjeformet arbeidsflyten, redusert den manuelle dataoverføringen betydelig og dermed også risikoen for feil, sier Jouni Tamski, administrerende direktør i finske JK-Teknikk.

Mange bruksområder

Ved hjelp av integrasjonen MEPS Webhooks kan en bedrift overføre data fra MEPS til for eksempel et faktureringssystem og dermed bruke informasjonen som grunnlag for fakturering. Dataene kan også brukes til å lage enklere integrasjoner ved hjelp av for eksempel Zapier eller MS Power Automate Office365.

Her kan du lese mer om MEPS Webhooks og hvordan din virksomhet kan effektiviseres ved hjelp av integrasjon.

Citat tecken

Jouni Tamski VD, JK-Teknikk

© Copyright 2024 CAB Group