Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

5 tips: jobb bedre med Arbeidsordre

Arbeidsordre hjelper deg med å fordele jobber, gir løpende oppdateringer fra håndverkere og sparer tid ved å delegere deler av kundekontakten. Våre MEPS-eksperter Niclas og Johan deler sine beste tips for effektiv bruk av Arbeidsordre.

Kom i gang med Arbeidsordre

- MEPS Arbeidsordre er en måte å forenkle planlegging og fordeling av jobber. Vi håper at våre tips vil skape en snarvei for brukeren til raskt og effektivt å komme i gang med Arbeidsordre, sier Johan Wikenius.

- Brukere som har jobbet med arbeidsordre en stund forteller ofte om hvor mye tid de sparer på at håndverkerne blir mer selvstendige og kan håndtere en stor del av kundekontakten selv, fortsetter Niclas Öjebrandt. Å jobbe med arbeidsordre gjør også at du ikke trenger å bruke like mye tid på administrasjon.

5 tips når du jobber med Arbeidsordre

 1. Mange bilder i innboksen? La håndverkerne laste opp bilder direkte i MEPS.
 2. Ved å bruke Arbeidsordre reduseres gapet mellom kalkyle og virkelighet. Det blir enklere å ta med endringer og tilleggsarbeider i kalkylen, siden håndverkerne i feltet raskt kan komme med innspill.
 3. Dra nytte av rask kommunikasjon. Siden håndverkerne har tilgang til så mye informasjon, kan de selv håndtere en stor del av kontakten med sluttkunden.
 4. Samarbeid med andre entreprenører, slik at det fulle potensialet i verktøyene for planlegging, kommunikasjon og dokumentasjon utnyttes. Først når alle parter er med i MEPS, blir samarbeidene virkelig effektive og lønnsomme.
 5. Arbeidsordre er en del av prosjektplanleggingen i MEPS. Siden Kontroll gir en oversikt over dine planlagte oppgaver de nærmeste dagene. Og ved å se andre utføreres arbeidsordrer og tidspunkter, blir det enklere å samarbeide effektivt og planlegge jobbene.

Ønsker du å lære å jobbe mer effektivt i MEPS? Bestill en av våre MEPS-opplæringer.

© Copyright 2024 CAB Group