Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

CAB lanserer MEPS Klimakalulering for forsikringsskader på bygg

Hvordan påvirker eiendomsreparasjoner klimaet? CAB Group lanserer Nordens første tjeneste for automatisk kalkulering av klimapåvirkning av byggskader. Tjenesten MEPS Klimakalkulering er en del av MEPS, som er forsikringsbransjens standardsystem for håndtering av byggskader.

Samarbeid mellom CAB Group og Svensk forsikring

CAB Group og bransjeorganisasjonen Svensk forsikring har i fellesskap tatt initiativ til utviklingen av MEPS Klimakalkulering. MEPS Klimakalkulering er et verktøy for forsikringsselskaper for å få innsikt i klimapåvirkningen av byggskader og dermed få grunnlag for å ta mer bærekraftige valg.

MEPS Klimakalkulering er basert på grunnleggende data fra IVL (Svensk miljøinstitutt). IVL og CAB har i samråd bestemt hvordan MEPS skal kalkulere klimadata. En generell kalkulering av byggskadens klimapåvirkning i form av kilo karbondioksidekvivalenter er rapportert i systemet.

Bærekraft en viktig sak for forsikringsbransjen

Svensk forsikring med sine medlemsbedrifter har stort fokus på å redusere bransjens klimaavtrykk. En måte er å skape bevissthet om hvordan ulike valg ved utbedring av skader i eiendom påvirker klimaet. Derfor er interessen for MEPS Klimakalkulering stor blant svenske forsikringsselskaper, og flere av dem vil nå ta i bruk verktøyet som en del av sitt eget bærekraftsarbeid.

Med MEPS Klimakalkulering kan forsikringsselskapene få en større forståelse for klimapåvirkningen av byggskader, og dermed kunne ta mer informerte beslutninger og iverksette tiltak for å redusere deres klimaavtrykk, sier Anders Melkersson i CAB Group AB.

Integrert i MEPS

MEPS Klimakalkulering er integrert i MEPS-systemet. Klimakalkuleringen foregår parallelt med prosessledelse og skadekalkulering. På denne måten blir det klart for bestillere og utførende hvilken klimapåvirkning utbedring av skadene vil ha.

MEPS Klimakalkulering tilgjengelig for resten av de nordiske landene i 2024

MEPS Klimakalkulering vil bli lansert i oktober 2023 på det svenske markedet. I 2024 vil tjenesten tas i bruk av forsikringsselskaper i resten av Norden.

© Copyright 2024 CAB Group