Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

MEPS brukerforening gjennopplivet

Etter 2 års pause ble MEPS brukerforening gjennopplivet på slutten av fjoråret. Det ble valgt et nytt styre og de fremmøtte fikk diskutert hva de så på som de viktigste utviklingspotensialene i MEPS.

Nytt styre i MEPS brukerforening

Det nye styret består av: 

 • Leder: Mathias Kanstad (Frøiland)
 • Nestleder: Tommy Nymoen (Polygon)
 • Styremedlem: Preben Skovli (Takstgruppen)

Brukerforening MEPS Entreprenør er et uavhengig forum for MEPS-brukere. Der diskuteres og kommuniseres utvikling og forvaltning av MEPS-systemet med CAB, som leverer MEPS.

Bli medlem av MEPS brukerforening for entreprenører

Vil du påvirke utviklingen av MEPS og hvordan det brukes i bransjen? Da bør du melde deg inn i Brukerforeningen MEPS Entreprenør.

© Copyright 2024 CAB Group