Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

Bruk statistikken i MEPS for å forstå virksomheten

For mange av CABs kunder har statistikkrapportene fra MEPS blitt en viktig del av forståelsen av egen virksomhet. Hvert oppdrag genererer en stor mengde data om for eksempel ledetider, materialbruk og inntekter. Innsikten fra MEPS statistikkrapporter kan brukes til å effektivisere driften.

Stort behov for å analysere MEPS-data

Dataene som genereres under et oppdrag handler ikke bare om pluss og minus når det kommer til kostnader. Det handler også om ledetider, materialpriser og trender over tid som viser hvordan det går med oppdragene.

Charlie Tuominen jobber med å analysere dataene i MEPS samt å gjøre det forståelig for kunden. Han er også ansvarlig for MEPS-dataportalen.

– I løpet av de siste 4-5 årene har våre kunders behov for å forstå dataene vokst eksponentielt. Jeg produserer målinger og bygger rapporter som skal støtte kundene i deres drift, sier Charlie. Det er viktig at statistikken presenteres på en enkel og oversiktlig måte og viser relevante ting som kunden kan trekke konklusjoner av.

Se statistikk i MEPS dataportal

Dataportalen er tilgjengelig for alle som har en MEPS-entreprenørlisens. Du finner den under Vårt firma og fanen Statistikk i MEPS. Den ble lansert i fjor høst og inneholder en rekke statistikkrapporter som viser utfallet av ulike deler av oppdragene i MEPS. Du får et klart bilde av ting som materialer, tidsbruk, inntekter og brukte koder. Sistnevnte kan for eksempel brukes til å produsere mer effektive maler.

– Vi tester nå samme type portal for forsikringsselskapene, sier Charlie. Dette er et sett med standardrapporter som vil bli inkludert i lisensen. Men vi kan også produsere spesisalrapport etter behov, og bygge tilpassede rapporter i Power BI.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å analysere og forstå dataene fra dine MEPS-oppdrag? Ta kontakt med vår supportavdeling på support@cabgroup.no eller telefon 22 55 22 00.

Her kan du se en video om, hvordan du bruger statistikken.

© Copyright 2024 CAB Group