Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

EBAB ser fordeler med statistikken i MEPS

Har du oppdaget de innebygde statistikkrapportene for entreprenør som finnes i MEPS? Der vises utfallet fra gjennomførte MEPS-jobber. Bengt-Erik fra EBAB tok tidlig tak i den nye funksjonen og så hvordan innsikten kan bidra til å forbedre og effektivisere arbeidet.

Statistiske rapporter gir en oversikt

I MEPS er det flere statistiske rapporter å bla gjennom. Funksjonen gir en oversikt over hvordan ulike deler av jobbene gikk over en periode. Du får raskt et klart bilde av for eksempel materialer, tidsforbruk, inntekter og koder som brukes. Bengt-Erik fra EBAB bruker de statistiske rapportene til å effektivisere driften ytterligere.

– Jeg bruker statistikken for å se hvor mange innkommende bestillinger vi har, sier Bengt-Erik. Det blir som en slags økonomisk kurve for oss.

En måte å presse materialprisene på

– Jeg ser også på materialene for å se hva som koster mest penger. Det blir krystallklart, du ser det umiddelbart. Der er det mulig å gjøre en innsats mot leverandørene og kanskje presse prisene, råder Bengt-Erik.

Analyser tidsflyt i en oppgave

– Hvor lang tid et oppdrag tar, fra start til slutt, er også verdifullt å se. Tidsflyt er et stort poeng og noe vi ofte diskuterer med klienten. Forsikringsselskapene har brukt statistikk en god stund og vi gründere må av og til svare tilbake når det stilles spørsmålstegn ved tiden som kreves for et oppdrag. Nå kan vi si; Så lang tid har du på å svare på en godkjent beregning som vi har sendt inn. Hvor lang tid et oppdrag tar avhenger ikke bare av vår tidsflyt, men også av kundens.

Mer om MEPS-statistikk

Statistikk fra gjennomførte MEPS-jobber rapporteres under overskriften Vårt firma i MEPS. Den nye funksjonen gir en god oversikt over hvordan ulike deler av jobbene gikk over en periode. Du får raskt og enkelt et klart bilde av for eksempel materialer, tidsforbruk, inntekter og brukte koder. Sistnevnte kan for eksempel brukes til å produsere mer effektive maler.

Det er mulig å eksportere rapporter til Excel for ytterligere filtrering.

Her kan du se en film hvor Niclas viser hvordan statistikken kan brukes (på svensk).

© Copyright 2024 CAB Group