Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

Bli medlem av MEPS brukerforening for entreprenører

Vil du påvirke utviklingen av MEPS og hvordan det brukes i bransjen? Da bør du melde deg inn i Brukerforeningen MEPS Entreprenør.

Om Brukerforeningen

Brukerforening MEPS Entreprenør er et uavhengig forum for MEPS-brukere. Der diskuteres og kommuniseres utvikling og forvaltning av MEPS-systemet med CAB, som leverer MEPS.

Temaene som diskuteres skal være av en slik karakter at resultatet vil komme alle MEPS-brukere og hele byggeskademarkedet – entreprenører, forsikringsselskaper, eiendomsbesittere og forbrukere – til gode i form av mulighet for høyere effektivitet, økt kvalitet og bærekraft, som samt økt tydelighet i byggeskadedrift.

Invitasjon

Etter 2 års pause og ønsker fra flere av våre brukere inviterer vi til MEPS brukerforening reboot.

Agenda

 • Valg av styre
 • Valg av leder
 • Møtefrekvens
 • Presentasjon av siste måneders nye funksjoner
 • Presentasjon av nye statistikkfiler
 • Presentasjon av roadmap
 • Innspill til utvikling

Vel møtt.
Meps Brukerforening

© Copyright 2024 CAB Group