Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

MEPS Dataforvaltning

Oppdaterte koder for Rør

Flere store oppdateringer vedrørende kodene i MEPS er på gang. Benjamin Sjölander ved MEPS Dataforvaltning gir oss forhåndsinformasjon om den kommende nye kodestrukturen for rørindustrien.

Ny kodestruktur for Rør

Benjamin Sjölander er dataspesialist i CAB. Han og kollegene hans har i oppgave å administrere og oppdatere dataene i MEPS. Flere store oppdateringer er under arbeid. Blant annet en helt ny kodestruktur for branjsen Rør, som er planlagt lansert i første kvartal 2023.

Den nye kodestrukturen følger rørleggerbransjens betegnelser og opplegg, sier Benjamin. Håpet er at det er enkelt og logisk å ta til seg. Vi har utviklet den i samarbeid med MEPS-brukere i bransjen, gjennom intervjuer, undersøkelser og workshops.

Den gamle kodestrukturen fjernes ikke umiddelbart. Den vil leve ved siden av den nye en stund, så alle får en sjanse til å venne seg til den. Vi i CAB kommer tilbake med mer informasjon før lansering.

Rigg og drift er neste prosjekt

Dataene i MEPS er grunnlaget for detaljerte beregninger og rettferdige kostnader. Den evalueres og oppdateres jevnlig. Det neste store prosjektet for MEPS Dataforvaltning gjelder Rigg og Drift. Målet er å finne forbedringsområder og utviklingsmuligheter. Evalueringen pågår løpende, og skjer gjennom kvalitative intervjuer.

Har du en mening om en kode?

Du vet at du kan sende en kommentar om en kode til Benjamin og kollegene hans, ikke sant? Klikk på snakkeboblen i MEPS-kalkuleringen og legg inn ditt synspunkt. Alle kommentarer leses, slik at vi lærer mer om hva brukerne synes.

© Copyright 2024 CAB Group