Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

Tilfredsheten øker blant MEPS-brukere

Årets kundeundersøkelse viser at forsikringsselskapenes MEPS-brukere blir stadig mer fornøyde med systemet. Best karakter får saksbehandling og evnen til å kommunisere med entreprenører og befaringsselskaper.

Svarene gir viktig innsikt

Kundeundersøkelsen er en måte for oss i CAB å undersøke hva som er bra og hva vi kan forbedre med MEPS. Spørsmålene handler om hvordan ulike deler oppfattes, for eksempel saksbehandlingen, kalkuleringen, mulighetene for å kommunisere og dokumentere skader, befaringsappen og ytelse.

Høye karakterer for MEPS

Brukerne fra forsikringsselskaper gir høy karakter og synes MEPS gir god støtte i arbeidet med byggskader. Blant ulike funksjoner i MEPS får evnen til å kommunisere med de andre aktørene i saken høyest karakter.

Kundeundersøkelse for entreprenører

I høst får MEPS-brukere i byggebransjen en tilsvarende undersøkelse. Vi håper å se den samme gode økningen i tilfredshet i den viktige kundegruppen.

© Copyright 2024 CAB Group