Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

CAB Group og Folksam signerer avtale om Videoinspeksjon

CAB Group og Folksam har signert en avtale om tjenesten Videoinspeksjon. Tjenesten gjør at Folksams saksbehandlere kan fjerninspisere og dokumentere skader. Det forventes å bidra til raskere skadebehandling, redusert klimapåvirkning og økt kundetilfredshet.

Digitale inspeksjoner reduserer klimaavtrykket

Videoinspeksjon er en tjeneste som gjør at administratorer i forsikringsselskapet kan utføre skadekontroll og fjerndokumentere skader.

– Etter en vellykket testperiode velger vi å innføre Videoinspeksjon i vår vanlige skadehåndtering innen innbo-, eiendom-, og motorskader. Vi tror at denne typen digitale tjenester vil bli stadig viktigere for oss i Folksam. Dels for kundenes forventninger om rask og profesjonelt skadeoppgjør, og dels som en del av vårt bærekraftsarbeid. Ved å erstatte fysiske reiser med videoinspeksjoner kan vi bidra til å redusere klimafotavtrykket vårt, sier Carina Aho Laitinen, seksjonssjef Damages Backoffice.

Bedre inspeksjoner med kunstig intelligens

CAB Groups videoinspeksjon er basert på Bdeos teknologiplattform for visuell intelligens. En tjeneste for video- og bildegjenkjenning basert på kunstig intelligens. Samarbeidet mellom Bdeo Technologies og CAB Group gjør at Folksam tilbys lokal support og støtte i implementeringen av tjenesten.

-Vi er veldig glade for å ha kommet til enighet med Folksam om ny avtale, og at Folksam allerede har startet tjenesten i sin skadevirksomhet. Vi ser frem til å utvide samarbeidet til å omfatte Visual Intelligence – bildegjenkjenning basert på kunstig intelligens. Her er Bdeos teknologiplattform ledende, med stort fokus på å legge forholdene til rette for effektiv og kundedrevet skadebehandling, sier Peter Afzelius i CAB Group.

About Bdeo Technologies

Bdeo was founded in 2017 by two leading entrepreneurs with extensive experience in building B2B SaaS companies within the insurance industry. In 2020 Bdeo was selected “Cool vendor in the insurance industry” by Gartner Group and from October 2021, Bdeo is included in “Insuretech100-list” by FinTech Global. Bdeo has also been listed in Oxbow Partners' Impact 25. Bdeo head office is in Madrid, Spain, with branch offices in the UK, France, Germany and Mexico.

© Copyright 2024 CAB Group