Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Så enkelt er det å
bruke egne materialprislister

Om materialpriser i MEPS

Akkurat nå ser vi store endringer når det gjelder materialpriser i markedet. Dette skyldes blant annet den ekstraordinære situasjonen med konflikten i Ukraina, med mangler i tilgjengelighet av materialer, kostnadsøkninger for leverandører og problemer i logistikkkjedene. Her kan du lese om hvordan vi i CAB håndterer endringene. Du får også tips om hvordan du kan bruke dine egne materialpriser i MEPS, for å få eksakte materialpriser i et oppdrag.

Hvordan oppdatere MEPS materialprisliste

MEPS materialprisliste skal gi en veiledende totalpris på et ROT- eller reparasjonsoppdrag i MEPS og er basert på prisene i markedet. Vi streber etter å holde MEPS materialprisliste oppdatert og gjør normalt 2 prisoppdateringer per år, noe som betyr at det vil være noe etterslep selv under normale omstendigheter. Ved ekstraordinære hendelser som dette er det en risiko for at MEPS materialprisliste får større avvik og etterslep enn normalt.

For å få eksakte materialpriser skal det benyttes avtalte og/eller egne materialpriser, i henhold til det som er angitt i MEPS Regler og Retningslinjer vedlegg B, pkt. 6.2 - 6.4. Vår anbefaling er derfor i større grad i dialog med kunden å benytte egne og/eller avtalte materialpriser der forskjellen mellom faktisk markedspris og MEPS materialprisliste er urimelig stor.

Slik bruker du dine egne priser i MEPS

Det er enkelt å bruke egne avtalte og/eller importerte prislister. Se filmen (på svensk) om hvordan du går frem for å importere dine egne priser i MEPS. Kontakt support hvis du har spørsmål support@cabgroup.no

© Copyright 2024 CAB Group