Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

Ny Visual Intelligence-løsning for CABs kunder

CAB Group og Bdeo Technologies har inngått et strategisk partnerskap som gjør at CABs forsikringskunder kan bruke Bdeos video- og bildegjenkjenningsløsninger i forsikringssaker knyttet til skader på kjøretøy og eiendom.

Partnerskapet samler CABs kjøretøyskadehåndteringsplattformer (CABAS) og eiendomsskade (MEPS) med Bdeos tekniske løsning for å effektivisere forsikringsprosesser basert på Visual Intelligence; video- og bildegjenkjenning.

-CABs forsikringskunder håndterer godt over én million skader per år ved hjelp av CAB-produktene CABAS og MEPS. Vi er veldig glade for å jobbe med Bdeo og å kunne tilby våre forsikringskunder video- og bildegjenkjenningstjenester for å vurdere skader med stor presisjon og hurtighet. Kundene tilbys en nøkkelferdig løsning for å øke kundetilfredsheten og samtidig redusere driftskostnadene og minimere miljøpåvirkningen, sier Peter Afzelius, administrerende direktør i CAB Group.

-Kunstig intelligens, og da spesielt visuell intelligens, er svært tilstede i hverdagen vår og vil revolusjonere forsikringsbransjen. Vi tror virkelig at Bdeo Visual Intelligence-løsninger vil gi stor verdi for CABs forsikringskunder i både kort- og langsiktig perspektiv. Partnerskapet med CAB gjør oss i stand til å yte våre tjenester, samtidig som vi kan garantere lokal support og kundeservice i de nordiske markedene, sier Julio Pernía Aznar, administrerende direktør i Bdeo Technologies.

About Bdeo Technologies

Bdeo was founded in 2017 by two leading entrepreneurs with extensive experience in building B2B SaaS companies within the insurance industry. In 2020 Bdeo was selected “Cool vendor in the insurance industry” by Gartner Group and from October 2021, Bdeo is included in “Insuretech100-list” by FinTech Global. Bdeo has also been listed in Oxbow Partners' Impact 25. Bdeo head office is in Madrid, Spain, with branch offices in the UK, France, Germany and Mexico.

© Copyright 2024 CAB Group