Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Sømløst samarbeid og
tydelige kalkyler

Nye MEPS Regler og retningslinjer

MEPS Regler & retningslinjer en beskrivelse av hvordan MEPS skal brukes riktig. Fra 1. november gjelder en ny versjon, med en ny struktur og tydeligere innhold som vil lette forståelsen.

Formålet med MEPS -regler og retningslinjer er å tydeliggjøre hvordan MEPS -data (koder, algoritmer, materialer osv.) Skal brukes ved utarbeidelse av avtaler og beregninger i MEPS, slik at ingen part blir uretmessig begunstiget. Les mer om hvorfor MEPS -regler og retningslinjer har blitt omstrukturert.

© Copyright 2024 CAB Group