Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

Bli med å påvirke i
Meps sin brukerforening

Innflytelse i MEPS Brukerforening

Brukerforeningen i MEPS for entreprenører er et forum for MEPS-brukere. Der diskuteres utvikling og retning av MEPS -systemet og kommunikasjon skjer med CAB, som leverer MEPS. Temaene som diskuteres må være av en slik karakter at resultatene vil komme alle MEPS-brukere og hele byggskademarkedet til gode - entreprenører, forsikringsselskaper, eiendomseiere og forbrukere - i form av muligheter for høyere effektivitet, økt kvalitet og bærekraft og økt klarhet i byggskader.

Hva innebærer det å være medlem?

Det holdes fire møter per år mellom Brukerforeningen og CAB Group og som medlem har du mulighet til å påvirke fokuset til foreningens arbeide. Du får også tilgang til foreningens dokumentasjon fra møtene som holdes.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om Brukerforeningens arbeid, kontakt foreningens leder

Er det spørsmål rundt medlemskap og deltagelse, kontakt CAB: support@cabgroup.no

Interessert?

Fyll inn skjemaet under så tar vi kontakt med deg.


© Copyright 2024 CAB Group