Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

MEPS
Arbeidsordre

Ny funksjon for enklere kommunikasjon

MEPS nye funksjon Arbeidsordre gjør det lettere for veiledere å kommunisere med håndverkere i feltet. Funksjonen er fortsatt bare tilgjengelig som en såkalt Beta-versjon, noe som betyr at den ikke er fullt utviklet. Men vi lanserer det uansett, slik at brukerne kan teste og gi oss tilbakemeldinger.

I midten av desember slipper vi den nye Arbeidsordre Beta-funksjonen. Det er et første skritt i å erstatte nåværende arbeidsordre og aktiviteter og gjøre MEPS bruksområde enda bredere. En arbeidsordre kan opprettes og planlegges i MEPS, og kan tildeles enten en håndverker eller organisasjon.

Vi har lagt til rollen som håndverker og på denne måten gjort det mulig for deg som veileder å holde kontakten med håndverkerne ute i feltet. Du beskriver og tildeler jobbene på en digital måte og mottar dokumentasjon og oppdateringer om hvordan ting går like lett. Håndverkerne dokumenterer selv med mobiltelefonene sine og resultatene kan sees direkte i MEPS.

© Copyright 2024 CAB Group