Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Optimalisert kunnskap,
ganske enkelt

Hva gjelder ved bestilling av kurs?

Bestillingsregler

CAB følger de regler og retningslinjer som Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag rekommenderar.

Du kan avbestille din plass kostnadsfritt fram til 4 uker før kursstart. Ved avbestilling 2-4 uker før kursstart faktureres halve kurskostnaden. Ved avbestilling 0-2 uker før kursstart eller om du ikke dukker opp på bbestilt kurs, faktureres hele kostnaden. Forsøk da istedet å få noen andre i din bedrift til å ta din plass på kurset. For avbestilling av kursplass, send mail til kurs@cabgroup.no

En bestillingsbekreftelse sendes til den mailadressen som oppgis ved bestilling. Ca 10 dager før kurset starter sendes en kursinvitasjon med detaljert informasjon om kurstider, sted etc. Invitasjonen sendes til den mailadressen som oppgis ved bestilling.

Ombooking

Om du vil endre på din bestilling 2-4 uker før kurset starter, så kommer det en endringsavgift på kr. Avgiften er på 500 SEK eksl. moms per deltaker.

Av- og ombookingsgaranti

Ved booking av et kurs kan tilvalget "Av-/Ombookingsgaranti" velges, da kan deltakeren avbooke eller ombooke kursplassen èn gang frem til samme dag som kurset starter. Kostnaden for denne garantien oppgis i bestillingsskjemaet for det respektive kurset.

Reklamasjon

Reklamasjon skal alltid gjøres via mail til kurs@cabgroup.no. Reklamasjon av kurs skjer kun om rimelig årsak kan dokumenteres. Dato, navn på kurset samt sted for kurset må oppgis. Kurskostnaden erstattes ikke. CAB erstatter ikke utlegg eller andre kostnader som er bundet til kurset som deltakerne har gjort. Nytt kurs eller tilsvarende kan tilbys.

Tilbakebetaling skjer kun om CAB avlyser kurset. I slikt tilfelle kan tilbakebetaling av kurskostnaden eller ombooking skje.

© Copyright 2024 CAB Group