Knowledge,
optimized.

Trygghet, effektivitet och transparens genom hela försäkringsärendet

Våra system för reparations- och underhållsprocesser inom fordons- och fastighetsbranschen bygger på årtionden av insamlad kunskap som ger dig en enklare, mer effektiv arbetsdag. Och inom hälsa och sjukvård erbjuder vi säker och effektiv digital informationsdelning i försäkringsärenden. Vi vet att delad kunskap ofta är grunden för ett framgångsrikt samarbete. När alla parter har samma information och en gemensam målbild går hela processen snabbare. Det är optimerad kunskap, helt enkelt.

Fordon

Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

Fastighet

Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

Hälsa och sjukvård

Via dotterbolaget CAB Healthcare AB erbjuder vi en komplett skadehanteringsplattform inom den privata vårdsektorn. Plattformen länkar samman vårdgivare och vårdbeställare.

Så här tycker våra kunder

På gång