Knowledge,
optimized.

Knowledge, optimized

Vi vet att kunskap ofta är grunden för ett framgångsrikt samarbete. När alla parter har samma information och en gemensam målbild går hela processen snabbare. Våra system för reparations- och underhållsprocesser inom fordons- och fastighetsbranschen bygger på årtionden av insamlad kunskap som ger dig en enklare, mer effektiv arbetsdag. Och inom hälsa och sjukvård kan vi erbjuda säker och effektiv digital informationsdelning i försäkringsärenden. Det är optimerad kunskap, helt enkelt.

CAB finns i tre branscher

Fordon

Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

Fastighet

Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

Hälsa och sjukvård

Via dotterbolaget CAB Healthcare AB erbjuder vi en komplett skadehanteringsplattform inom den privata vårdsektorn. Plattformen möjliggör delning av känslig information mellan försäkringsbolag, anslutna vårdgivare samt patient.

Våra kärnvärden

CABs tre kärnvärden beskriver det vi står för och speglar vår verksamhet. Välkommen till oss!

Commitment to the customer

Våra system möjliggör trygga, transparenta affärer som alla aktörer tjänar på. Kunderna ska få en enklare och mer effektiv arbetsdag. Därför jobbar vi tätt ihop med våra kunder, både när det kommer till produktutveckling och hur systemen används i praktiken i olika verksamheter. Varje år mäter vi kundnöjdheten för att vara säkra på att vi gör rätt saker. När kunderna är nöjda, är vi det också.

A great place to work

CAB ska vara en trygg plats där både du och dina kollegor trivs och utvecklas. Vi är ett ambitiöst och professionellt team som tar våra arbetsuppgifter på största allvar, men som sätter lika stort värde i våra gemensamma frukostar och personalaktiviteter. Tillsammans värnar vi om en inkluderande och familjär miljö där vi har riktigt kul ihop.

Innovation for success

Hos oss är utveckling och innovation starka drivkrafter, vilket speglar sig i vårt sätt att ta oss an nya utmaningar. Vi vet att kompetens och ambition kommer i olika skepnader och att mångfald ger oss förutsättningar att vara en dynamisk arbetsplats som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Både hos den enskilde individen, och hos oss som team.

Så här tycker några av våra kunder

På gång


  • Nyhet Nöjdheten ökar hos MEPS-användarna Årets kundekät visar att försäkringsbolagens MEPS-användare blir allt mer nöjda med systemet. Bäst betyg får ärendehanteringen samt möjligheten att kommunciera med entreprenörer och besiktningsbolag.

  • Nyhet Fortsatt högt förtroende för CAB´s produkter Årets kundenkät bland skadeverkstäder visar på hög kundnöjdhet och fortsatt högt förtroende. #CABAS #CAB Plan #CAB Group

  • Pressmeddelande CAB Group och Folksam tecknar avtal om Videobesiktning CAB Group och Folksam har tecknat avtal om tjänsten Videobesiktning. Tjänsten innebär att Folksams handläggare kan besikta och dokumentera skador på distans. Det förväntas bidra till snabbare skadehantering, minskad klimatpåverkan och ökad kundnöjdhet.