Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
CAB Group
Meny
Stäng

Effektivitet, säkerhet och hållbarhet
genom hela försäkringsärendet

CAB skapar effektiva och hållbara tjänstetransaktioner

Våra system för försäkringsprocesser bygger på årtionden av insamlad kunskap i kombination med innovativa tekniska lösningar.
Vi erbjuder smidiga arbetsflöden med fokus på effektivisering och säker data. Alla parter i processen kopplas samman för en hållbar tjänstemarknad.

Så här tycker våra kunder

På gång


 • Nyhet CABAS Parts Catalogue – en integerad reservdelskatalog i CABAS I mars i år lanserar CAB Group en ny tilläggstjänst till kalkylsystemet CABAS. CABAS Parts Catalogue är en elektronisk reservdelskatalog integrerad i CABAS. #CABAS Verkstad #CABAS

 • Nyhet Högt förtroende för CAB och toppbetyg för supportavdelningen CAB:s kunder fortsätter att vara nöjda med CABAS och CAB Plan. Varje år undersöker vi hur användarna bland skadeverkstäder upplever oss och våra produkter. Det är otroligt viktiga data för att utveckla både produkterna och vår relation till dig som kund. #CABAS

 • Nyhet Sju tips för att planera bättre i CAB Plan CAB Plan är ett kraftfullt planerings- och kommunikationsverktyg som ger dig större kontroll över verkstadens vardag. Genom överblick och effektiv planering kan man öka lönsamheten och få nöjdare kunder. Men det kräver att systemet används på ett sätt som är anpassat för just din verkstad och man arbetar aktivt med det. #CAB Plan

© Copyright 2024 CAB Group