Knowledge,
optimized.

Effektivitet, säkerhet och transparens
genom hela försäkringsärendet

CAB är ett nordiskt it-produktbolag. Våra system för försäkringsprocesser bygger på årtionden av insamlad kunskap i kombination med innovativa tekniska lösningar. Vi är verksamma inom fordons- och fastighetsbranschen, samt inom hälsa & sjukvård. Våra kunder erbjuds smidiga arbetsflöden med fokus på effektivisering och säker data. Vi kopplar samman alla parter i skadeprocessen för en transparent och effektiv tjänstemarknad.

Fordon

Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

Fastighet

Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

Hälsa och sjukvård

Via dotterbolaget CAB Healthcare AB erbjuder vi en komplett skadehanteringsplattform inom den privata vårdsektorn. Plattformen länkar samman vårdgivare och vårdbeställare.

Så här tycker våra kunder

På gång


  • Nyhet CAB Group ökar marknadsandelen i Norden – nytt avtal med finska Fennia Försäkringsbolaget Fennia och CAB Group har ingått ett avtal som innebär Fennia kommer använda MEPS-systemet för hantering av byggskador. Syftet med det nya samarbetet är att skapa effektiva processer och ge Fennias kunder en ännu bättre kundupplevelse vid byggskador.

  • Pressmeddelande Försäkringsbolaget If väljer MEPS för byggskador i hela Norden If och CAB Group har tecknat ett avtal som innebär att If kommer att använda MEPS-systemet för hantering av byggskador i hela Norden. Implementeringsprojektet startar omedelbart, för att ta MEPS i produktion i alla länder från 1 oktober 2023.

  • Nyhet CAB:s system hjälper dig att göra hållbara val Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för motorbranschen. Verkstäder, försäkringsbolag och bilägare visar idag allt större intresse för vilket avtryck en reparation lämnar och branschen tar allt fler initiativ för att minska sin miljöpåverkan. CAB:s system för kalkylering och planering av bilskadereparationer ska vara ett stöd för samtliga parter att göra hållbara val. #CABAS #CAB Plan