Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive

Efter kompletteringsstudie:
CAB uppdaterar ytriktastandarden

I septemberreleasen av CABAS uppdaterar CAB tidsstandarden för Ytrikta.

I septemberreleasen av CABAS uppdaterar CAB tidsstandarden för Ytrikta. Under förra året genomförde CAB en kompletteringsstudie med fokus på skador över 8dm². Resultatet presenterades tidigare i vår och data från studien kommer att adderas till den nuvarande standarden (läs mer om resultatet av studien här). I och med detta justeras tiderna något. Mattias Hammarskiöld, chef för Time Standards på CAB förklarar:

- Det går inte att generellt säga att tiderna går upp eller ned. När man tillför nya data enligt samma variabler som tidigare kommer förstås små förändringar att ske. Det vi kan se är att vår modell är stabil även för större skador. Det sker också en viss förskjutning av tiden som gör att veck och inpassning får lite mer tid i estimeringen på bekostnad av ytans storlek.

Den enda skillnaden i användargränssnittet är att det blir möjligt att kalkylera skador upp till 25 dm² i ytriktadialogen. Tidigare var gränsen 18 dm² men med den kompletterande studien har vi statistiskt underlag för att beräkna större skador.

I och med uppdateringen kommer även trösklar att kalkyleras på ett nytt sätt. Positionen ”tröskel” blir en egen variabel i tidsstandarden för att bättre fånga upp tidsåtgången för att reparera trösklar. Tiderna för tröskel kommer automatiskt att gälla när den positionen väljs och påverkar inte själva ytriktadialogen.

De uppdaterade tiderna för Ytrikta kommer att gälla från och med release 23.9 av CABAS som planeras den 16 september 2023. Mer information om kompletteringsstudien och tidsstandarden för ytrikta hittar du här: www.cabgroup.se/ytrikta Länk till annan webbplats.

© Copyright 2024 CAB Group