Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Automotive

Studie av stora ytriktningar klar

Nu är resultatet av den kompletterande ytriktastudien klart. Resultatet visar tydligt att dagens tidstandard är stabil och ger representativa tider även för större skador. Däremot kommer tidsättning av reparationer på trösklar att förändras

Mattias Hammarskiöld, chef på Time Standards presenterar resultatet av den kompletterande studien av större ytriktingar. Detta motsvarar presentationen som gavs vid Samverkansgruppsmötet den 13 mars 2023.

I november 2021 lanserade CAB en ny tidstandard och dialogruta för Ytrikta i CABAS. Efter att ha lyssnat på kunder och analyserat kalkyldata togs i samråd med motorbransch och försäkringsbransch beslutet att genomföra en kompletterande studie på större skador (över 8 dm²).

Den ursprungliga studien bestod av 368 skador studerade på 50 verkstäder. Bakgrunden till beslutet att komplettera studien var att relativt få skador större än 8 dm² fanns med. Detta väckte frågor om tidernas representativitet för den typen av skador.

Den kompletterande studien består av totalt 145 godkända skadereparationer varav 64 över 8 dm². Mattias Hammarskiöld är chef för Time Standards på CAB:

- För att vara en kompletterande studie har vi fått ihop ett väldigt gediget underlag. Resultatet visar tydligt att vår modell är stabil även för de stora skadorna. Detta betyder att vi kan öka ytan som går att beräkna i ytriktadialogen från 18 till 25 dm². När vi så småningom adderar den nya datan till den befintliga studien kommer tiderna att justeras men vi pratar om väldigt små förändringar.

Bättre kalkylering av riktning av trösklar

Den kompletterande studien utfördes mellan 25 april och 23 december på 62 verkstäder godkända av Samverkansgruppens parter. Resultatet visar inga signifikanta avvikelser mot dagens tidsstandard. Däremot har studien bekräftat att nuvarande tidstandard inte tar tillräcklig hänsyn till hur tidskrävande det är att reparera trösklar. Anders Lindkvist är produktchef för CABAS:

- Vi har kunnat se i vår data och fått indikationer från marknaden om att tiderna för riktning av trösklar inte är helt representativa. Vi kommer därför att göra positionen ”tröskel” till en variabel i tidsstandarden för att fånga upp detta. Det kommer inte att förändra användargränssnittet utan tiderna för tröskel kommer automatiskt att gälla när den positionen väljs.

De nya tiderna är planerade att införas i CABAS under hösten 2023 och innebär ingen förändring av användargränssnittet.

Lär dig mer om hur tiderna i CABAS blir till här: www.cabgroup.se/tider Länk till annan webbplats.

© Copyright 2024 CAB Group