Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk
Våre kunder

MEPS Webhooks

Vi reduserer arbeidsmengden og forenkler arbeidsdagen med MEPS Webhooks

Mintakst er en plattform for taksering av skadesaker. Eliel Aguilera hos twoday AS som er en av utviklerne på Mintakst forteller om hvordan integrasjonen med MEPS har effektivisert administrasjonen.

Mintakst er en plattform for taksering og skadesaker som tilbyr en felles flate for administrasjon og takstingeniører til å behandle oppdrag som kommer både internt og fra eksterne tjenesteleverandører, for eksempel MEPS. Mintakst bruker MEPS Webhooks for å automatisk opprette oppdrag i Mintakst for videre behandling og fakturering.

Stort behov for sentralisert oppdragshåndtering

Foretakene som bruker Mintakst er ofte avhengige av flere tjenesteleverandører, og takstingeniørene får oppdrag fra forskjellige kilder. Dette fører til økt arbeidsbelastning da takstingeniørene må forholde seg til flere systemer og kontoer for å utføre arbeidet sitt. MEPS Webhooks har gjort det mulig for Mintakst å hente nødvendige opplysninger fra MEPS-systemet, og dermed redusere arbeidsbelastningen for administrasjonen som tilordner oppdragene og takstingeniørene.

Arbeidsmengden reduseres med enkel integrering

Integrasjonen med MEPS var enkel og effektiv. Mintakst bruker Webhooks for å hente grunndata for skadesaker, inkludert saksnummer, beskrivelse, adresse og kontaktinformasjon. Dette gjør det mulig for Mintakst å inkludere enda et system og dermed forenkle arbeidshverdagen for administrasjon og takstingeniører for de ulike foretakene som benytter Mintakst.

God oppfølging og kommunikasjon

CAB har vært svært hjelpsomme og hatt rask responstid generelt sett og når det av sjeldenhet har oppstått utfordringer med overføring av oppdrag. De har alltid vært raske til å løse problemene og gjenoppta sesjonene der det sist kjørte, noe som har unngått manuell gjenopprettelse av oppdragene i Mintakst.

Citat tecken

Eliel Aguilera Utvikler/Konsulent hos twoday AS

© Copyright 2024 CAB Group