Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
MEPS
Meny
Lukk

MEPS blir standardsystemet for håndtering av byggskader i Estland

Estonian Insurance Association (EKsL) og CAB Group har signert en avtale som innebærer at MEPS-systemet skal brukes til å håndtere byggskader i det estiske forsikringsmarkedet. EKsL-medlemmer inkluderer ledende estiske forsikringsselskaper.

MEPS tar byggeskadehåndtering til et nytt nivå

MEPS-systemet har gjort den nordiske forsikringsbransjen mer effektiv ved å tilby transparente digitale prosesser og smidigere samarbeid mellom forsikringsselskaper og entreprenører. Nå vil MEPS også være tilgjengelig for EKsL og dets medlemsbedrifter. Ifølge Taavi Kiibus, leder for utvikling av digitale tjenester ved EKsL, vil MEPS ta den estiske byggskadeforsikringsbransjen til et nytt nivå.

– Kostnadene ved utbedring av byggskader vil bli tydelige for kundene, reparasjonsprosessen blir mer effektiv og samarbeidet mellom byggefirmaer og forsikringsselskaper blir mer strømlinjeformet. Lignende kalkulerings- og prosessverktøy har vist seg å fungere godt i bilreparasjonssektoren, der CAB Group sitt produkt CABAS er i bruk, sier Kiibus.

Styrket stilling for MEPS

MEPS er markedsleder i Norden og tar nå sitt første steg inn i Baltikum.

-Den nordiske forsikringsbransjen har brukt MEPS i flere år og kundetilfredsheten er høy. Estonian Insurance Association har gjort en utmerket jobb i samarbeid med CAB for å utvikle en estisk versjon av MEPS og for å møte behovene til kunder i det estiske markedet. Vi ser frem til et sterkt og profesjonelt samarbeid for å støtte våre felles kunder. Sammen skal vi fortsette å drive bransjen fremover og sette nye standarder for effektivitet og kundetilfredshet, sier Anders Melkersson, kommersiell direktør, CAB Group.

Om Estonian Insurance Association

EKsL er en profesjonell forening som samler alle forsikringsselskaper som opererer i Estland. Fokus er på å utvikle forsikringer og forebygge skader, samt å analysere og publisere forsikringsstatistikk. EKsL organiserer også løsning av forsikringstvister gjennom et forsikringsforliksorgan.

© Copyright 2024 CAB Group